Levensverzekeringen

Op het moment gaat het u goed maar u wilt ook de toekomst veiligstellen. Zowel voor uw naasten als voor uzelf. Met een levensverzekering op maat kunt u beide doelen tegelijkertijd bereiken.

Er zijn verschillende combinaties denkbaar. Een kennismaking met de verschillende soorten levensverzekering en hun toepassing.

Overlijdensverzekeringen

Bij dit type levensverzekering ontvangt de begunstigde een vooraf bepaald bedrag als u komt te overlijden. Er zijn twee soorten verzekeringen bij overlijden: de levenslange verzekering en de tijdelijke verzekering. Hieronder leest u hoe de vork precies in de steel zit. 

Levenslange overlijdensverzekering

Bij een levenslange verzekering wordt het vooraf afgesproken bedrag altijd uitgekeerd, ongeacht het tijdstip van overlijden. Met deze verzekering voorkomt u bijvoorbeeld dat uw nabestaanden bezittingen moeten verkopen om successierechten of belasting te betalen. U kunt op deze manier ook een kapitaal bepalen om het levensonderhoud van uw kinderen op termijn veilig te stellen. 

Tijdelijke overlijdensverzekering

Bij een tijdelijke verzekering wordt het afgesproken bedrag alléén betaald als de verzekerde overlijdt voor het contract ten einde loopt. Deze verzekering is vooral geschikt als u uw nabestaanden wilt beschermen tegen financiële problemen binnen een bepaalde termijn. Bijvoorbeeld omdat u als belangrijkste kostwinner de studiekosten van uw kinderen betaalt. U kunt dan een tijdelijke verzekering afsluiten zolang u die studiekosten draagt. Een tijdelijke overlijdensverzekering is ook erg nuttig om uw hypotheekaflossing zeker te stellen. 

Gemengde verzekeringen

Met een gemengde verzekering beschermt u uw nabestaanden en zorgt u tegelijkertijd voor een appeltje voor de dorst voor uzelf. Hierbij combineert u een overlijdensverzekering met een spaarverzekering. U kiest zelf de verhouding tussen het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden en dat bij leven. 

Spaarverzekeringen en Pensioenverzekeringen

Het principe van een spaarverzekering werkt anders: de begunstigde ontvangt een bepaald bedrag als hij op de einddatum van het contract in leven is. U spaart gedurende het contract een bedrag bijeen dat later wordt uitgekeerd als kapitaal of periodieke rente. De spaarverzekering biedt zo de zekerheid dat u op een afgesproken ogenblik een bepaald bedrag krijgt, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Als u overlijdt voor de einddatum van het contract zijn er twee mogelijkheden, elk met een eigen prijskaartje. De premies worden teruggestort aan een begunstigde of gaan definitief verloren.